SWOT (SSGG) analizė

Atlikti SWOT (SSGG) analizę, reiškia sudaryti sąrašą iš savo įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių ir galimų grėsmių. Įvertinti esamą rinkos aplinką ir kaip ji gali keistis- į gerą ar į blogą, o tuomet sukurti būtent jūsų verslui tinkančią veiksmų strategiją.

Pranašumai ir trūkumai yra vidaus veiksniai, tokie, kaip vieta, turimi patentai ir reputacija. Galimybių ir grėsmių vertėtų ieškoti ne tik įmonėje, o ir aplinkoje. Pavyzdžiui konkurentų ir rinkos pokyčiai, arba tiekėjų poveikis jūsų įmonei. Kai jūs vertinate tuos keturis dalykus vienas kito atžvilgiu, galima pamatyti, kur glūdi galimos problemos, taip pat kokios galėtų būti rinkos spragos, kurias jūs galėsite užpildyti bei įsitvirtinti jose.

Tokios analizės atlikimas padeda nustatyti silpnybių poveikio verslui mažinimo būdus, išryškinant stipriąsias puses. Idealiu atveju, pranašumai gali atitikti rinkos galimybes, kurios atsiranda dėl konkurentų produktų ar paslaugų neefektyvumo.

Tradiciškai SSGG analizė apsiriboja stipriųjų ir silpnųjų vietų nustatymu kompanijos vidinėje veikloje, kai galimybės ir grėsmės susijusios tik su išorine jos aplinka.
Tačiau rekomenduojama vadovautis kiek kitokiu požiūriu – atidžiau pažvelgti į bendrąjį vaizdą, apsvarstant vidines ir išorines jėgas, tuo pačiu metu atskleidžiant galimybes bei grėsmes.

KAIP ATLIEKAMA ANALIZĖ

Vidiniai veiksniai

Pirmosios dvi trumpinio raidės, S- stiprybės, S- silpnybės, nukreipia į vidinius veiksnius, o tai reiškia išteklius ir patirtį, kurie yra jums noriai prieinami.
Analizuojant jūsų įmonės vidinius veiksnius, turėtumėte užduoti savo įmonei aktualius klausimus. Pvz.

• Kokių privalumų įmonė turi prieš kitus verslus?
• Ką jūsų įmonė atlieka gerai?
• Kas jūsų įmonę išskiria iš jos konkurentų?

Į klientus orientuota SWOT- SSGG analizė taip pat turi atskleisti potencialias įmonės silpnybes. Net jeigu kai kurios silpnosios vietos ir nėra jai žalingos, tos, kurios yra susiję su specifiniais klientų poreikiais, turėtų būti pašalintos.
Be to, svarbu atkreipti dėmesį į reklamos ir skatinimo stipriąsias puses, kadangi tai sustiprina pasitikėjimą tose srityse, kur jūsų verslas lenkia kitus.

Silpnybės privalo būti apžvelgiamos tiek iš vidinės, tiek iš išorinės pusės. Delsimas įvardinti jau egzistuojančius sunkumus, tik dar labiau kenkia verslui ir jo plėtrai. Šis analizės sąrašas turėtų būti iš tokių, ar panašių klausimų, svarbiausių jūsų verslui.

• Ką jūsų įmonėje galima patobulinti?
• Ko veikloje reikėtų vengti?
• Dėl ko skundžiasi jūsų klientai?
• Kokie yra jūsų pardavimų jėgos nepatenkinti poreikiai?

Išoriniai veiksniai

Išorinių veiksnių įtaka gali paveikti kiekvieną įmonę ar organizaciją. Nesvarbu, ar šie veiksniai yra tiesiogiai, ar netiesiogiai susiję su jums kylančiomis galimybėmis ar grėsmėmis. Svarbu atkreipti dėmesį ir išanalizuoti kiekvieną jų. Išoriniai veiksniai paprastai nurodo dalykus, kurių jūs ar jūsų verslas nekontroliuoja. Pvz:

• Rinkos tendencijos: naujų produktų ir technologijų poreikiai
• Ekonominės tendencijos: vietos, nacionalinės ar tarptautinės finansinės tendencijos
• Demografija: tikslinių auditorijų amžiaus, rasės, lyties ir kultūros santykiai su tiekėjais ir partneriais
• Politinės, aplinkosauginės ir ekonominės taisyklės bei įstatymai.

Jūsų įmonėje egzistuojančias galimybes bei grėsmes padeda įvardinti atsakymai į tokius iškeltus klausimus:
• Ar jūsų konkurentai tampa stipresni?
• Ar atsiranda tendencijos, kurios pabrėžia bent vieną iš jūsų trūkumų?
• Ar pastebite kitų išorinių grėsmių jūsų įmonės sėkmingai veiklai?
• Ar turite finansinių, vystymosi ar kitų problemų įmonės viduje?

Galimi vidiniai privalumai

• Pirmavimas pagal gamybinį pajėgumą – įmonės ir įranga
• Geras klientų požiūris į pakartotinius pardavimus
• Ilgalaikės sutartys
• Svarbiausiose srityse turimi įgūdžiai ir žinios
• Geri finansiniai rezultatai ir pelno išlaikymas
• Rinkos lyderio reputacija
• Integruotos organizacijos strategijos
• Sėkmingas mąsto ekonomikos vystymas
• Savos ir patentuotos technologijos
• Mažų sąnaudų / veiksmingos operacijos
• Reklamos kampanijų metu išpopuliarinti prekių ženklai
• Veiksmingi rinkodaros metodai ir gera pardavimo komanda
• Patyrusios, ilgai dirbančios vadovų komandos
• Inovacijų skatinimas
• Aukštos kokybės produktai, užtikrinti investicijų į tyrimus ir plėtrą

Galimi vidiniai trūkumai

• Ribojami tyrimai ir plėtra – polinkis pasitenkinti esamais produktų projektais, o ne kurti naujus
• Ribotas arba pasenęs produktų asortimentas, atgyvenusi infrastruktūra ir procesai
• Ribota vadybinė patirtis ir vadybiniai įgūdžiai
• Neapibrėžta strateginė kryptis
• Prastai įgyvendinama strategija
• Maža pelno marža arba mažas pelningumas, palyginti su konkurentais
• Prasta reputacija rinkoje
• Neišvystytas paskirstymo ir logistikos tinklas
• Prastesni negu konkurentų rinkodaros įgūdžiai
• Svarbiausių įgūdžių ar kompetencijų stoka
• Operacinės įrangos ir aparatūros problemos

Galimos išorinės galimybės

• Galimybė įdiegti naujas technologijas
• Geros rinkos vystymo perspektyvos
• Galimybė plėstis naujose rinkose arba segmentuose
• Gebėjimas pritaikyti įgūdžius ir praktines žinias, kuriant naujus produktus ar verslus
• Produktų pajėgumas keistis, siekiant atitikti besikeičiančius vartotojų poreikius
• Naujų rinkų atsiradimas, panaikinus prekybos kliūtis patraukliose užsienio rinkose
• Integracija per tiekimo grandinės valdymą
• Galimybė augti dėl didėjančios paklausos rinkoje

Galimos išorinės grėsmės

• Užsienio konkurentai, atsiradę dėl mažesnio mokesčio už įėjimą į rinką
• Užsienio valiutų kurso svyravimai ir užsienio vyriausybių prekybos politika, veikianti užsienines rinkas ir pajamų vertę
• Demografiniai pokyčiai, veikiantys produktų paklausą
• Išaugęs pakaitinių produktų pardavimas
• Lėtesnis, negu reikalauja gamyba, rinkos augimas
• Rinkos recesijos grėsmė
• Nesėkmingas naujų produktų tiekimas ir / ar mažas produktų patikimumas
• Išaugusi paskirstytojų, didmenininkų ir mažmenininkų derybinė galia, svarbesnė už pardavimą vartotojams
• Pirkėjai yra geriau informuoti apie konkurentų produktus, kurie atitinka jų poreikius / skonį.

Jei jūs niekuomet nedarysite SWOT- SSGG analizės- nežinosite, nuo ko jums pradėti. Norėdami plėsti savo verslą, bei efektyvinti visą veiklą, tokias analizes atlikti tiesiog privalote.


SUŽINOTI ĮMONĖS SILPNYBES IR STIPRYBES

Komentarai