Pardavimų akceleravimas


Kokias galimybes suteikia?

Pardavimų akceleravimo metodika padės nustatyti procesų veiksmingumą.

Pritaikius šią metodiką įmonės veikloje, matysite, ką ir kaip turite optimizuoti.
Nauda jaučiama tiek visos įmonės mastu, tiek atskiruose procesuose.

  • Sudaro sąlygas augti kompanijos pelningumui.
  • Padeda susikoncentruoti ties svarbiausiomis procesų pakopomis, dėl to yra didinamas įmonės pelningumas.
  • Gerina darbuotojų darbo našumą.
  • Galima taikyti pasirinktinai tiek vienam, tiek visiems įmonės pardavimų kanalams.
  • Įgyvendinama analizuojant realius duomenis, skaičius ir faktus. Todėl galite iš šalies pažvelgti į esamas procesų vykdymo klaidas ir jas pakeisti efektyviai sudarytomis procesų pakopomis.
  • Jeigu laikomasi viso efektyviai paruošto proceso ir pakopų eigos, kompanija tikrai pasieks tikslų.

ANALIZĖ - INTERVIU

Esamos įmonės situacijos įvertinimas.
Tai yra pradinė fazė, kurioje kontempliuojama pagrindinė kompanijos strategija, numatomi siektini rezultatai.

Veiklos rodiklių analizė
- Individualus arba grupinis darbuotojų interviu, siekiant įvertinti esamą situaciją įmonės viduje
- Fizinių procesų analizė ir įvertinimas įmonėje
- Ataskaitos parengimas ir aptarimas su įmonės vadovybe
- Klientų analizė
Gauti konsultaciją

VERTĖS IDENTIFIKAVIMAS

Išsiaiškinamos esamos vertės, kurias komunikuoja ir transliuoja įmonės komanda klientams. Identifikuojamos tikrosios įmonės vertės.

Dažnai nesėkmingų pardavimų priežastis yra ne tik neteisinga komunikacija su klientais, o neefektyvus reikalingos informacijos/ klaidingas naudos ištransliavimas klientams. Ši fazė yra neatskiriama projekto dalis, norint pasiekti didžiausio efektyvumo pardavimo procesuose.
Gauti konsultaciją

AKCELERAVIMAS

Pagal pirmųjų fazių metu surinktus duomenis, atlikus konkurentų bei klientų analizes, generuojamos idėjos, pateikiamos konkrečios rekomendacijos, reikalingos tolimesniam procesų optimizavimui. Pateikiami konkretūs žingsniai, pritaikyti skirtingiems pardavimų kanalams, kurie integruojami įmonės veikloje.
Šiame etape yra įvardinamos ir įgyvendinamos procesų problemų sprendimo priemonės.
Gauti konsultaciją

MONITORINGAS

Tai yra kiekybinių ir kokybinių pakitimų stebėjimas. Analizuojama, kaip yra laikomasi pateiktų rekomendacijų, įvertinamos metrikos. Stebima, kaip yra įgyvendinamas procesų tobulinimas bei įvertinami progresijos stiprumo rezultatai.
Monitoringas skirtas tolimesnei procesų priežiūrai kartu su mumis ir greitesniems efektyvumo rezultatams pasiekti.
Gauti konsultaciją

DUOMENŲ SAUGUMAS

Su kiekvienu mūsų klientu pasirašome griežtas konfidencialumo sutartis, kuriomis užtikrinamas visiškas duomenų saugumas.
Gauti konsultaciją

Rekomenduojame

Papildomas akceleravimas

Marketingo strategija

Komandos efektyvumo tyrimas